ESG

Hva er ESG?

ESG står for «Environmental, Social and Governance», som på norsk kan oversettes til «miljømessige, sosiale og forretningsetiske» faktorer. ESG er en tilnærming til bedriftsstyring og investering, som ikke bare hensyntar de økonomiske resultatene i bedriften, men også en rekke bærekraftige faktorer.

Innenfor næringseiendom vil integrering av ESG-prinsipper blant annet bidra til en mer bærekraftig utvikling av eiendomssektoren, sikre ansvarsbevissthet og redusere risiko. Våre eiendommer er ulike. ESG-tilnærmingen vil variere med hensyn til geografisk plassering og eiendomstype. Vi velger derfor å se eiendommene hver for seg og å gjøre særskilte vurderinger per eiendom.

ESG og anti-korrupsjon

ESG hjelper oss å rapportere om bærekraft på en konkret måte. Bærekraftsrapportering er ikke lenger noe abstrakt. Det er en forventning fra våre kunder og samarbeidspartnere at vi gjennomfører aktiviteter som de også skal måles på. Derfor velger vi å være transparente med data tilknyttet bærekraftsaktiviteter.

For miljø vil vi, som et minimum, alltid overholde miljølovgivningen samt de lokale miljøkrav som gjelder for vår virksomhet. Ved innkjøp av tjenester stiller vi ytterligere krav til at leverandør skal ta ansvar for miljøet gjennom en miljøsertifisering, samt vurderes det alltid om tilbyder er en god rådgiver innenfor grønne løsninger. Vi følger også med på energiforbruket på eiendommene og jobber for å redusere forbruket i alle våre bygg.

Les mer om bærekraftige tiltak for Pay Eiendoms eiendomsmasse

For sosiale forhold sees dette i sammenheng med nærmiljøet og vurderes per enkelt eiendom, blant annet gjennom leietakermiks, leiertakertilfredshet og å bidra positivt rundt folkehelse og trygghet. Pay Eiendom stiller krav til at leverandører og samarbeidspartnere skal operere i samsvar med etiske prinsipper, sosiale forventinger og HMS-lovgivningen. Utover det bidrar vi som sponsor innenfor barn og idrett.

Les mer om Pay Eiendoms samfunnsansvar

Forretningsetiske forhold referer til hvordan vi opptrer etisk og i tråd med sosiale normer og verdier. Dette inkluderer også å overholde lover og forskrifter, samt en solid styringsstruktur som fremmer ansvarlighet og etiske prinsipper. Pay Eiendom viser til selskapets ansvar ved å aktivt stille samme krav til sine samarbeidspartnere og leverandører. Det vil samtidig inspirere dem til å holde tritt med egne bærekraftsaktiviteter og mål.

Har du et prosjekt?

Kontakt oss i dag!
No items found.
Pay Eiendom logo