Pay Eiendom logo

Spesialist på næringseiendom

Våre eiendommer

Vi har tre eiendommer i Oslo og tre eiendommer i henholdsvis Kristiansand, Egersund og Bryne. Byggene betjener ca. 15 leietakere.
No items found.

Hvem vi er

Selskapet er en fortsettelse av Urbanium Gruppen som Espen A Pay startet i 2003. Boligselskapet Urbanium AS har bygget over 2 000 boliger i Oslo regionen, og var ledende i utvikling og bygging av Sørenga Utstikkeren i Bjørvika.  I 2019 ble selskapet solgt til Bonava AB, en av Nord-Europas største boligbyggere notert på Nasdaq i Stockholm. 

I 2021 ble storparten av de resterende verdier i Urbanium Gruppen overført til neste generasjon som nå driver egne virksomheter i investeringselskapet Wallcross AS og eiendomsselskapet Urbanium Eiendom AS

Pay har et langsiktig perspektiv for sine gjenværende investeringer som han forvalter i Pay Eiendom AS.  Selskapet har fokus på å foredle eiendommene for å tilfredsstille fremtidens løsninger for sine leietakere.

Les mer
Et bilde av Sørenga i solnedgang.

– Sørengautstikkeren i aftenstemning

Et bilde av vår eiendom på Nils Hansens Vei 5 i Oslo.

Hva vi gjør

Pay Eiendom AS investerer i næringseiendommer i Oslo, Rogaland og Agder. Vi forsøker å finne frem til eiendommer som vi kan videreutvikle på en bærekraftig måte.

Les mer

Vårt team

Ønsker du å leie hos oss eller er en leietaker som har noen spørsmål? Finn riktig person å snakke med.

Aktuelt

Har du et prosjekt?

Kontakt oss i dag!
Pay Eiendom logo