Vi satser på solcelleanlegg som et bærekraftig tiltak for egen eiendomsmasse

Vi bidrar til den grønne energirevolusjonen og tok nylig over det nye solcelleanlegget på den første av flere eiendommer.

Vi tenker langsiktig med vår eiendomsdrift, og legger stor vekt på en energioptimalisert eiendomsmasse. Investeringen i solceller og fornybar energi gjør byggene mer miljøvennlige, reduserer karbonavtrykket og gir lavere energikostnader.

Estimert årlig produksjon fra solcelleanlegget på Vingårdsveien 30 i Egersund hvor Biltema og Byggvell holder til, er estimert til 300 000 kWt per år. Bygget hadde i 2022 et forbruk på 360 000 kWt.  Omtrent en tredjedel av årsforbruket vil nå komme fra solceller. På solfylte dager produserer anlegget mer enn bygget trenger, og overskuddsstrømmen på omtrent 170 000 kWt per år blir solgt til naboene via nettet.

Byggvell representerer en lokal stor trehandel som er opptatt av miljø og bærekraft. Egenprodusert strøm i bygget de holder til i er et godt bidrag til dette. Biltema stiller også krav til at deres leverandører skal bruke fornybar energi. Da sier det seg selv at det er flott at vi i Pay Eiendom tenker på samme måte.

Foto: Stian Finsland

Vingårdsveien 30 skal også miljøsertifiseres. Denne prosessen skal ledes av Borg Forvaltning, som forvalter og drifter Vingårdsveien 30.

Borg Forvaltning skal se på konkrete tiltak for å forbedre byggets miljøytelse. Sentralt i dette er god drift og forvaltning av solcelleanlegget og strømmen som produseres. Samtidig arbeider de kontinuerlig med å redusere eiendommens energiforbruk.

ESG er et internasjonalt verktøy for å vurdere selskapets prestasjon på ikke-finansielle faktorer som miljømessige, sosiale og forretningsetiske faktorer, og sier noe om hvor bærekraftig en bedrift er dokumentert. ESG er høyaktuelt og på alles lepper for tiden, og mye tyder på at ESG snart ikke vil være valgfritt å etterleve. Vi har innlemmet ESG-indikatorer i vår bærekraftige forretningsstrategi.

ESG-prinsippene er også sentrale når det gjelder håndtering av flomrisiko og tilpasning til klimaendringer, som nå er høyst aktuelt i store deler av landet. Solcelleanlegg er en fornybar energikilde som reduserer behovet for fossile brensler og dermed bidrar til lavere klimagassutslipp.

Har du spørsmål eller andre henvendelser?

Kontakt oss i dag!
Pay Eiendom logo