Ledige lokaler

Vi har et ledig lokalei første etasje i Nils Hansens vei 5 på Bryn i Oslo på 733 m² BTA med kontorer og stort lager og egen lasterampe. Fleksibelt kombinasjonslokale hvor andel kontor / lager lett kan tilpasses.  Eiendommen tilbyr leie av parkeringsplasser, har enkel adkomst, god profilering og attraktiv kollektivdekning.

Har du et prosjekt?

Kontakt oss i dag!
No items found.
Pay Eiendom logo