Nye tiltak reduserer energiforbruket i Nils Hansens vei 5 ytterligere

Dette nye og viktige tiltaket vil få forbruket ytterligere ned i 2024 og 2025.

Mandag 3. juni etterisolerte vi taket til Nils Hansens vei 5. Bygget er fra 1974 og det ble den gang lagt 20 cm med Glava matter over det øverste betongdekket. Over dette lå det en tynn beskyttende tjærepapp (bilde 1).  Alt dette lot vi ligge da underlaget var rent og tørt.

Bilde 1: Tynn beskyttende tjære papp. Bilde 2: Norbert skjærer ut seks hull i taket. Bilde 3: Isolasjon over eksisterende isolasjon. Bilde 4: Før åpningene ble lukket.

Over dette er det bygget en takkonstruksjon i tre dekket med vanlig takpapp. Takkonstruksjonen har godt med fall slik at det er store hulrom under hvor det er enkelt å komme til for å etterisolere.

Først fikk vi vår faste snekker Norbert til å skjære opp seks hull i taket (bilde 2).  Så ble det blåst inn ca. 30 cm isolasjon over eksisterende isolasjon (bilde 3). Dette ble utført av Isoteks Miljø AS www.isoteksmiljo.no. Bilde 4 viser situasjonen før åpningene ble lukket og taktekker kom og la ny takpapp over de seks åpningene.  Alt gjort på en vanlig arbeidsdag.

Vi blåste inn minst 20 cm isolasjon med 5 cm overdekning over de 20 cm som var der fra før av. I henhold til byggforskserien tabell 471.013 ga dette oss en U-verdi på godt under 0,1.  En så stor forbedring gir oss grunnlag for å søke Enøk støtte.

Det ble blåst inn 144 m3 med ny isolasjon. Dette tilsvarer 96 sekker.

Fra 2022 til 2023 fikk vi ned energiforbruket på eiendommen fra 78 til 56 Kwh/m2, en nedgang på 28%. Dette nye og viktige tiltaket vil få forbruket ytterligere ned i 2024 og 2025. Det ser vi frem til.

Har du spørsmål eller andre henvendelser?

Kontakt oss i dag!
Pay Eiendom logo