Firmanytt

I Pays hus er det mange rom

Etter suksessen på Sørenga ville Espen Pay og Urbanium AS ha en ny utfordring i byen. Det fikk de til gangs med okkupantene av Hausmannsgate 40.

Etter suksessen på Sørenga ville Espen Pay og Urbanium AS ha en ny utfordring i byen. Det fikk de til gangs med okkupantene av Hausmannsgate 40.

Det er vanskelig å se for seg ansiktsuttrykket til Espen Pay da han i 2016 møtte en representant for Torggata Blad på en cafe i nærheten av Hauskvartalet. Journalisten ville skrive en artikkel om den nye eieren Pay, som nettopp hadde kjøpt fire eiendommer av Oslo kommune for 30 millioner kroner gjennom selskapet Urbanium. Pay hadde heller ikke lagt skjul på at han ville kaste okkupantene og deres arbeidskollektiv Vestbredden ut av Hausmanns gate 40. Reaksjonen ble et banner høyt på bygget, der okkupantene sa ja til eplekake og nei til Espen Pay.

BLE KJEMPEREDD

Da Pay gikk ut fra cafeen, møtte han en ny verden. Utenfor var et tyvetall personer fra miljøet rundt okkupantene i Hausmanns gate 40.

– De ropte og skrek at jeg tok fra dem hjemmene deres. De nesten angrep meg, og jeg ble kjemperedd. Senere var det også en episode der det ble hengt opp plakater utenfor der vi bor med påskriften «Not wanted». Det var ubehagelig, men jeg aksepterer at det ble sånn. Til tross for et uvanlig dårlig utgangspunkt, endret vi gradvis kurs etter å ha etablert en bedre forståelse av det de selv kaller kulturbærerne i kvartalet. Nå er jeg bare veldig glad for at vi har inngått en leiekontrakt med Vestbredden, sier en konstant smørblid Espen Pay, sittende i cafeen på Vega Scene.

HAR IKKE N0KLER TIL GARDEN

Det plager ham ikke at han aldri har hatt nøkler til sin egen eiendom i Hausmanns gate 40. Det hadde ikke Oslo kommune heller.

– Jeg forsøkte å få nøkler i forbindelse med forhandlingene av leiekontrakten, men det var uaktuelt. Der gikk grensen for dem, smiler Pay.

Han har lagt den ubehagelige opplevelsen i Torggata bak seg for lenge siden. Nå anser han okkupantene som sine venner.

– Det er mulig de ikke ser på meg som en venn. De er jo anarkister, mens jeg som eiendomsbesitter må kalles kapitalist.

VILLE LAGE NOE FINT

Pay var helt i sluttfasen av utbyggingen på Sørenga, da Oslo kommune la fire eiendommer i Haus­kvartalet ut for salg. – Jeg hadde lyst på en utfordring i byen. Dessuten hadde jeg kjørt forbi Hauskvartalet flere ganger, og syntes området trengte en forandring. Jeg fikk veldig lyst til a kjøpe eiendommene for å få til noe bra, forteller Pay, som ikke visste noe om hva som foregikk inne i byggene før han leste prospektet.

FILM OG TEATER

Pay viser oss rundt på Vega Scene. Fra utsiden er det vanskelig å tro at bygget rommer tre kinosaler, en teatersal og en salong for debatt og samtale.

Organisasjonen bak Vega Scene ble etablert i 2013, med ønske om a utvikle en åpen og levende møteplass for kvalitetsfilm, nyskrevet research­basert teater og debatt. Et samlingspunkt hvor publikum og bransje kan dele, diskutere og få ny kunnskap om verden sett gjennom kunsten. På huset finnes det arrangementer som henvender seg til alt fra de helt små til de helt store.

30 ÅRS LEIEKONTRAKT

– Da jeg hadde kjøpt eiendommene, møtte jeg tre dyktige damer, som hadde et veldig spennende konsept. Dermed modnet raskt ideen om et kulturbygg, sier han.

Urbanium fikk en 30 års leiekontrakt med Vega Scene – en avtale Pay anser som god, ettersom de får støtte fra Oslo kommune.

Selskapet oppførte bygget, som er tegnet av Asplan Viak, i rekordfart. Lokalpolitikerne rullet nærmest ut rød løper for byggeprosjektet, som var første steg i gjennomføring av reguleringsplanen av 2008. Kulturminister Tine Skei Grande la ned grunnsteinen.

GIKK RETTENS VEI

Mens Vega Scene ble ferdigstilt etter planen i november 2018, har det altså vært mye turbulens før kontrakten med okkupantene i Hausmannsgate 40 ble landet. «WE KNOW YOUR CAPITALISTIC PARADISE» er det sprayet på fasaden til bygget, hvor okkupantene har holdt til i nesten 20 år.

Vestbredden anla rettssak mot Urbanium, fordi de mente seg berettiget til å bli leietakere etter å ha bodd der så lenge og bidratt med vedlikehold. Advokaten til Urbanium svarte imidlertid med at man ikke opparbeider seg status som leietaker gjennom å okkupere et bygg. Rettens administrator mente imidlertid at denne saken egnet seg best for mekling enn rettsavgjørelse, og slik ble det.

Pay ønsker ikke a være konkret på innholdet i leiekontrakten som Urbanium har inngått med Vestbredden Vel, men sier at de forhenværende okkupantene – som nå har status som leietakere – betaler en leie som er godt under markedspris.

POSITIV TIL MILJØET

– Jeg har lært dem å kjenne, og dette miljøet har relevante verdier for videre utvikling av kvartalet. De er opptatt av selvbygging, lavkost, kollektiv som sosial ventil – nettopp det reguleringsplanen og kulturen i Hauskvartalet representerer. Jeg ser litt stort på det over tid. Samtidig avhenger det av hva som skjer med de neste to eiendommene, sier Pay.

Eiendommene han viser til, er Brenneriveien 1 og Hausmanns gate 42. Der ønsker han å rive eksisterende bebyggelse for å få plass til prosjektet Habitat Haus.

BYØKOLOGISKE BOLIGER

Dette nybygget representerer, ifølge Urbanium, det mest bærekraftige formatet og svarer til reguleringsplanens intensjon om enkel standard og gunstige rammevilkår for boliger. Prosjektet er basert på skisseprosjektet Habitat Haus – også det tegnet av Asplan Viaks arkitekter. Habitat Haus vant oppdraget etter en arkitektkonkurranse arrangert i forbindelse med en medvirkningsprosess for boliger i Hauskvartalet i 2017.

Habitat Haus skal tilby enkle boliger, med gode og sosiale fellesløsninger som dagligstue, felleskjøkken, vaskeri og gjesterom. Prosjektet planlegges BREEAM NOR-sertifisert, og det legges vekt på byøkologiske kvaliteter, som deltakelse, selvbyggeri og miljø. Felles for alle boenhetene er at de vil ha en fleksibel utforming og baseres på en ide om lavere bo- og eiekostnader enn andre sentrumsprosjekter.

GRØNN BAKGÅRD

En fremtidig grønn bakgård skal gi beboere boltreplass bak den ellers pulserende Brenneriveien med utestedet Blå, kulturcafeen Ingensteds og cocktailbaren Bortenfor.

– Både før og under byggeprosessen skal boligkjøperne kunne påvirke utformingen av sin leilighet og fellesarealene, og gjennom en slik medvirkning påvirke utformingen av boligprosjektet. Vi utforsker nå også mulighetene for å gjenbruke både materialer fra andre byggeprosjekter og ta i bruk innredning som av ulike årsaker ikke er som den «rette agurken» som ender opp i butikken, skriver Urbanium på sin hjemmeside.

PILOTPROSJEKT

Sammen med myndighetene utforsker selskapet muligheten for egeninnsats, noe som vil føre til kostnadsreduksjon og en rimeligere inngangsbillett i denne delen av boligmarkedet. Målet er at kostnadene skal kunne holdes på et lavere nivå enn i vanlige nyboligprosjekter i Oslo sentrum. Gjennom en sosial, bærekraftig og dynamisk prosess skal boligene likevel bli «det perfekte hjem for etablering i ett av Oslos mest spennende og sentrale områder».

Bygget er et pilotprosjekt i Plan- og bygningsetaten og Husbankens «Balansert boligkvalitetsprogram».

NYTAGGET

Pay åpner porten til bakgården for å vise oss resten av tomten hvor bygget skal oppføres. -Aja, det er nytagget her, konstaterer han. Et sort og rødt flagg vaier i vinden på taket til Hausmannsgate 40, som huser leietakerne i Vestbredden Ve! Vel. En ung kvinne står ved vinduet og røyker. Hun er påpasselig med at røyken ikke trekker inn. Muligens står det i velets vedtekter at det skal være et røykfritt miljø. Estate Magasin får uansett ikke kontakt med velet gjennom e-postadressen som oppgis på hjemmesiden.

LAVKOSTBOLIGER

Hvordan blir så økonomien i Habitat Haus?

– Vi skal klare å få lønnsomhet i dette prosjektet til tross for lave priser. Selv om dette er et botilbud med lav inngangsbillett, er det mulig. Det vil gi plass til inntil 100 personer som deler sine bokostnader. Samtidig er dette et viktig prosjekt, som samsvarer med politikernes ønske om alternative boformer, sier Pay, som først og fremst er «utrolig lettet» over å ha kommet til enighet med okkupantene.

– Det var som om en byrde hadde ligget på skuldrene mine i mange år, og plutselig forsvant. Men det ordner seg som regel. Jeg er yngst av seks barn, og har alltid vært optimist.

Har du et prosjekt?

Kontakt oss i dag!
Pay Eiendom logo