Vi satser på bærekraftige tiltak for egen eiendomsmasse

Vi installerer solceller og BREEAM In-Use-sertifiserer våre eiendommer, og ønsker å være en bidragsyter til det grønne skiftet.

Fotograf: Trine Moslet Holden

Sentral i satsingen er Borg Forvaltning, som drifter og forvalter alle våre eiendommer. De har et sterkt fokus på energieffektiv drift av eiendommene. Hittil har de igangsatte ENØK-tiltakene gitt svært gode resultater. Dette samtidig som, det viktigste av alt, Borg Forvaltning ivaretar menneskene og deres hverdag inne i byggene. I Pay Eiendom har vi et langsiktig fokus i driften av eiendommene, og i langsiktig eiendomsdrift legger vi stor vekt på en energioptimalisert eiendomsmasse.

Med bistand fra Borg Forvaltning miljøsertifiserer vi nå våre eiendommer etter BREEAM In-Use, som et verktøy for å sikre bærekraftige beslutninger i eksisterende bygninger gjennom å måle, forbedre og dokumentere miljøprestasjonene.

Samtidig er vi i en prosess hvor vi installerer solceller på takene til tre av byggene våre. For det fjerde bygget planlegges installasjon av solceller etter planlagt påbygging.

Etter å ha lest en artikkel om at Hafslund og OBOS har gått sammen i selskapet Solway for å bygge solcelleanlegg, tok vi i Pay Eiendom kontakt med Solway. Dette resulterte i et produktivt møte med Solway og en av Borg Forvaltning sine energirådgivere hvor det ble det klart at Solway var riktig samarbeidspartner.

Investeringen i solceller passer godt inn i den langsiktige og bærekraftige strategien vår. Solenergi er en sentral del av det fremtidige energisystemet og utnyttelse av tak som bidrar til produksjon av fornybar energi vil gjøre byggene mer miljøvennlige, redusere karbonavtrykket og gi lavere energikostnader.

Vi investerer nå 6 millioner kroner i solcelleanlegg på tre av byggene. Peak-produksjonen for anleggene er forventet å være 580 kWp med en samlet årlig produksjon på 500 000 kWh.

I vår tid med de mye omtalte energikostnadene og energiknappheten er det for oss svært tilfredsstillende at vi gjennom enkle grep kan sørge for levering av 500 000 kWh ren strøm i året i minst 30 år, før vi må gjøre større oppdateringer. Solcellepanel har tidligere vært en investering som ofte ikke var lønnsom på kort sikt, men med utvikling i teknologi og produksjon, så ser vi at det stadig blir mer attraktivt.

Denne casen er et godt eksempel på FNs bærekraftsmål nummer 17, om samarbeid for å lykkes med bærekraftsmålene.

Har du spørsmål eller andre henvendelser?

Kontakt oss i dag!
Pay Eiendom logo